Womentalk - Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Door je te registreren op het forum ga je akkoord met de forumregels die op dit moment geldig zijn zijn. Deze regels zullen publiekelijk toegankelijk zijn en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. In het geval dat je, na registratie, niet akkoord wenst te gaan met verdere wijzigingen, kun je een verzoek indienen tot verwijdering van je account.

Je verklaart in ieder geval dat je geen berichten zult plaatsen die kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, dreigend, seksueel georiënteerd of enig ander materiaal bevat dat de wetten van je eigen land, het land waar “Womentalk” is gehost of internationale wetgeving kunnen schenden. Het plaatsen van dergelijke berichten kan er in het uiterste geval toe leiden dat je met onmiddellijke ingang en permanent wordt verbannen van dit forum. Moderators op Womentalk hebben het recht om ieder onderwerp te verwijderen, te wijzigen, te sluiten of te verplaatsen wanneer zij dit nodig achten.

Dit forum draait op phpBB. phpBB is een bulletinboardoplossing die is uitgebracht onder de “GNU General Public License v2” (hierna “GPL”) en kan gedownload worden via www.phpbb.com. PhpBB Limited is niet verantwoordelijk voor wat wordt toegestaan of juist geweigerd als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Meer informatie over phpBB kun je vinden op https://www.phpbb.com/.

Als gebruiker ga je ermee akkoord dat de informatie die je bij ons invoert wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder je toestemming, kan “Womentalk” nóch phpBB verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat de gegevens vrijkomen.

Privacyverklaring


In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Womentalk met jouw persoonsgegevens omgaat en wat jouw rechten zijn. Womentalk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens


Womentalk is een community-driven platform. Dit betekent dat meerdere personen op verschillende niveaus betrokken zijn bij het beheer van Womentalk. Wil je contact met de technisch beheerder(s) opnemen, dan kan dat per e-mail via beheerder@womentalk.nl. Wil je contact opnemen met de super moderators, dan kan dat per e-mail via moderator@womentalk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken


Womentalk verwerkt alleen persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens verwerken wij nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven bij het aanmaken van een forumaccount. Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend met het doel om communicatie tussen jou en andere forumaccounts via ons platform tot stand de brengen.

Daarnaast kan het zo zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn. Womentalk verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer deze door jou zelf openbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld in je profiel, (privé)berichten of onderschrift.

Verplichte of noodzakelijke vertrekking van persoonsgegevens


Je ben niet wettelijk of contractueel verplicht om Womentalk jouw persoonsgegevens te verstrekken. Ook is het verstrekken van persoonsgegevens geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Wil je echter gebruikmaken van Womentalk, dan hebben wij wel een aantal gegevens van je nodig. Verstrek je deze gegevens niet, dan kan je geen forumaccount aanmaken.

Geautomatiseerde besluitvorming


Womentalk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Womentalk) tussen zit.

Bewaartermijn


Womentalk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden binnen vier weken verwijderd vanaf het moment dat je kenbaar hebt gemaakt jouw forumaccount te willen verwijderen. Een dergelijk verzoek kan per e-mail kenbaar worden gemaakt via beheerder@womentalk.nl.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden


Womentalk maakt gebruik van externe serverruimte, wat betekent dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de hostingprovider. Daarnaast zullen wij jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Womentalk verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies


Womentalk gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
Womentalk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Functionele cookies worden 24 uur bewaard.

Analytische cookies
Daarnaast worden er door derden (Google) cookies geplaatst om statistische data (waaronder bezoekersaantallen, populaire pagina’s, type apparaat en browser) te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruikerservaring te monitoren en te verbeteren. Persoonsgegevens voor deze dataverzameling worden geanonimiseerd door een gedeelte van het IP-adres te maskeren. Dit resulteert erin dat de gegevens die verstuurd worden niet naar jou herleidbaar zijn, waardoor het niet langer persoonsgegevens zijn. Tevens worden deze gegevens enkel via een beveiligde verbinding verstuurd. Bezoekers worden dus niet gevolgd in hun bezoeken.

Overige cookies van derden
Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van functionaliteiten en de uiteindelijk inhoud van het forum, kunnen andere cookies van derden worden geplaatst. Hierbij valt te denken aan de cookies vanuit YouTube welke geplaatst worden wanneer een video geëmbed wordt in een bericht.

Afmelden en/of verwijderen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Echter kan de correcte werking van het forum hiermee niet langer gegarandeerd worden.Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Voor meer informatie over cookies en voor de lijst van de cookies welke met het gebruik van Womentalk op je apparaat worden opgeslagen, raadpleeg de cookieverklaring.

Jouw rechten


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Womentalk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar beheerder@womentalk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om het verzoek te sturen vanaf het e-mailadres waarmee het betreffende account geregistreerd staat. Indien dit niet gebeurt, kunnen we niet met zekerheid vaststellen of het verzoek legitiem is en kunnen we daarom geen verdere informatie verstrekken. Heb je de toegang tot het betreffende e-mailadres verloren, dan verzoeken we je om eerst het e-mailadres op je profiel aan te passen. We reageren zo snel mogelijk (met een streeftermijn van twee werkdagen), maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Womentalk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging


Womentalk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, je een mogelijk data-lek hebt gevonden of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met de beheerder via beheerder@womentalk.nl.


Terug naar aanmeldvenster